logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

164 Корак, корективна гимнастика, вежбе за превенцију и корекцију телесних деформитета Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаКлуб корективне гимнастике „Корак”, Матије Гупца 10, Суботица
Особа за контактЉубомир Станкић, korak99@eunet.rs, 024/541-942, 063/725-4801
АуториЉубомир Станкић, дипл. спец. корективне гимнастике
РеализаториЉубомир Станкић, дипл. спец. корективне гимнастике; проф. др Јосип Лепеш, доцент на Учитељском факултету на мађарском наставном језику; Саболч Халаши, мастер на Учитељском факултету на мађарском наставном језику; проф. др Бранка Протић Гава, доцент на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду; др Борислав Обрадовић, ванредни професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду
Општи циљевиОсавремењавање наставе физичког васпитања. Подизање квалитета наставе физичког васпитања путем индивидуализације и диференцијације наставног процеса.
Специфични циљевиСтручно усавршавање васпитача, учитеља, педагога физичког васпитања и медицинских сестара-васпитача за самостално организовање часова корективне гимнастике. Укључивање корективне гимнастике у програм наставе физичког васпитања. Развијати код ученика прихватање здравог и активног начина живота. Програм има за циљ и да помогне ученицима не само да развију сопствену моторику и психо-социјалне вештине, већ и да усвоје знања, ставове и одређене облике понашања који ће им бити потребни приликом избора здравог стила живота.
Теме програмаДеформитети кичменог стуба, грудног коша, ногу и стопала; Диференцирана настава физичког васпитања у предшколском и школском образовном систему и индивидуализација образовног процеса у настави физичког васпитања; Организација практичних часова корективног рада; Корективна гимнастика на часу физичког васпитања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 700 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61