logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

165 Mлади и савремени изазови за здравље Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактЈелена Димитријевић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 064/209-5225
Ауторидр Бојана Мандић, доктор медицине, консултанткиња за развој програма, Удужење Активан живот Београд; Јелена Димитријевић, педагошкиња, консултанткиња за развој програма, Центар Инвентива Београд; Марија Срећковић, андрагошкиња, консултанткиња за развој
Реализаторидр Бојана Мандић, доктор медицине, консултанткиња за развој програма, Удужење Активан живот Београд; Јелена Димитријевић, педагошкиња, консултанткиња за развој програма, Центар Инвентива Београд; Марија Срећковић, андрагошкиња, консултанткиња за развој
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за васпитни рад са младима у области очувања здравља кроз разумевање савремених изазова за здравље и активна подршка младима за развијање одговорног односа према споственом здрављу.
Специфични циљевиПознавање историјског контекста и савремених изазова за здравље. Разумевање савремених животних услова и како се они рефлектују на здравље. Упознавање са актуелним изазовима за здравље младих у нашој средини и могућим правцима превентиве. Подршка правилном развоју и мотивацији младих у прихватању здравих стилова живота. Оспособљавање наставника за саветодавни рад и ојачавање младих у одолевању изазовима који нарушавају здравље. Припрема за сарадњу са родитељима о темама квалитета здравља. Познавање одговорности и законске регулативе које се односе на образовне установе, а тичу се здравља младих.
Теме програмаВрсте зависности; Енергетски напици; Алкохолизам и зависност; Пушење као зависност; Поремећаји исхране; Препорука за здрав живот
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена дводневног семинара за групу од 30 учесника је 64 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61