logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

166 Вртић промовише здравље Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЗавод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, Суботица
Особа за контактНада Косић Бибић, info@zjzs.org.rs, 024/601-069, 063/732-1805
Ауториприм. мр сц мед Нада Косић Бибић, специјалиста социјалне медицине, Центар за промоцију здравља, Завод за јавно здравље Суботица Еника Черник, здравствени сарадник на здравственом васпитању, Центар за промоцију здравља, Завод за јавно здравље Суботица
Реализаториприм. мр сц мед Нада Косић Бибић, специјалиста социјалне медицине, Центар за промоцију здравља, Завод за јавно здравље Суботица; Еника Черник, здравствени сарадник на здравственом васпитању, Центар за промоцију здравља, Завод за јавно здравље Суботица
Општи циљевиОчување и унапређење здравља деце предшколског узраста кроз процес васпитања за здравље деце од најранијег узраста. Стицање одређених знања, вештина и облика понашања деце предшколског узраста која су усмерена ка здравом начину живота.
Специфични циљевиЕдукација и оспособљавање тимова из предшколских установа (васпитачи, медицинске сестре, нутриционисти, педагози/психолози) како би узели активно учешће у васпитању за здравље деце предшколског узраста. Упознавање са новим садржајима и методама рада из области васпитања за здравље деце предшколског узраста. Мотивација за развој окружења у предшколским установама које ће у свим својим аспектима бити усмерено ка очувању и унапређењу здравља деце предшколског узраста. Мотивација за рад са родитељима деце и њихово укључивање у васпитање за здравље деце.
Теме програмаРадионице за млађи предшколски узраса; Радионице за старији предшколски узраст; Радионице за оснаживање тимова у предшколским установама; Пре и пост тестирање и евалуација
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена у динарима за групу је 37 500. (У цену су урачунати путни трошкови унутар Севернобачког округа (за семинаре у Бачкој Тополи и Малом Иђошу).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61