logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

168 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаГрадски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд
Особа за контактСветлана Јанковић, svetlana.jankovic@zdravlje.org.rs, 011/207-8655, 063/718-9980
АуториСветлана Јанковић, начелник, специјалиста социјалне медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Зора Дешић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Јасмина Николић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Eleanor Hill, експерт за промоцију здравља, Велика Британија; Sue Occleston, наставник, Велика Британија; Patricia King, наставник, Велика Британија
РеализаториСветлана Јанковић, начелник, специјалиста социјалне медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Зора Дешић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Душанка Матијевић, помоћник директора, специјалиста социјалне медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Светлана Миленовић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Ђуро Даничић”, Београд; Снежана Матић, професор разредне наставе, ОШ „Ђуро Даничић”, Београд; Весна Филиповић, школски психолог, ОШ „Момчило Живојиновић”, Младеновац; Бранко Новокмет, професор техничког и информатичког образовања, ОШ „Момчило Живојиновић”, Младеновац; Ивана Оролицки, дипломирани психолог, ОШ „Светозар Марковић”, Београд; Маја Јовановић, професор физичког васпитања ОШ „Светозар Марковић”, Београд; Светлана Андријанић, професор разредне наставе и дипломирани географ, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Јелена Антић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
Општи циљевиУнапређивање капацитета наставника за превенцију злоупотребе ПАС.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену методе Заједничко учење кроз акцију. Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине које су важне за контролу сопственог понашања: развијање емоционалне интелигенције, подстицање самопоштовања, оспособљавање ученика за процену ризичног понашања, развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје. Оспособљавање наставника да код ученика развијају активан приступ против злоупотребе ПАС.
Теме програмаЧињеничне информације о ПАС; Упознавање са методом „Заједничко учење кроз акцију“; Емоционална интелигенција; Значај тимског рада; Разумевање везе осећања и понашања, препознавање ризичног понашања; Развој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена100 000 динара укупно.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61