logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

169 Мала школа великог здравља - вежбе и игре духа и тела Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
Ауторипроф. др Павле Ковачевић, специјалиста социјалне медицине и здравственог васпитања, саветник у удружењу „Панакон систем јачања виталности деце, омладине и одраслих”, Београд; мр Наташа Николић, професор разредне наставе, докторанд на Учитељском факултету, стручни сарадник у удружењу „Панакон систем јачања виталности деце, омладине и одраслих”, Београд
Реализаторипроф. др Павле Ковачевић, специјалиста социјалне медицине и здравственог васпитања, саветник у удружењу „Панакон систем јачања виталности деце, омладине и одраслих”, Београд; мр Наташа Николић, професор разредне наставе и докторанд на Учитељском факултету, стручни сарадник у удружењу „Панакон систем јачања виталности деце, омладине и одраслих”, Београд
Општи циљевиСтицање знања о савременим методама чувања и унапређивања физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног здравља ученика и свих одраслих који учествују у васпитно-образовном раду.
Специфични циљевиУсвајање знања о стицању здравих навика у породици и школи учењем најважнијих принципа здравог живота. Усвајање знања о могућностима пропагирања здравог живота у наставним и ваннаставим активностима и у сарадњи са родитељима и друштвеном средином. Усвајање нових метода и поступака очувања здравља, превазилажења проблема и проналажења изузатног својства. Унапређивање здравља применом нових метода и поступака стицањем нових навика у животу, раду и стваралаштву.
Теме програмаЗначај физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног васпитања у наставном процесу; Мудрост живљења; Синтеза духа и тела – примена нових метода и поступака у циљу очувања, унапређивања и јачања здравља и виталности ученика и наставника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61