logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

17 Филозофија с децом Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење „Група МОСТ“, 27. марта, 28, Београд
Особа за контактРадмила Гошовић, grupa.most@gmail.com, 011/355-0099, 065/355-0099
АуториРадмила Гошовић, професор филозофије, извршни директор Групе МОСТ, Београд; Весна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, стручни сарадник – библиотекар, Основна школа „Ђорђе Крстић“, Жарково, Београд
РеализаториВесна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, стручни сарадник – библиотекар, Основна школа „Ђорђе Крстић“, Жарково, Београд; Загорка Аксентијевић, дипломирани филозоф, координатор пројеката и програма Групе 484; Бранислава Покрајац, психолог, пензионер; Евгенија Јокановић, психолог, пензионер; Нада Бањанин Ђуричић, професор социологије, Железничка техничка школа, Београд; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршни директор Групе МОСТ, Београд
Општи циљевиРазвијање компетенција учитеља и наставника за подстицање критичког и креативног мишљења ученика, и комуникацијских и социјалних вештина - применом филозофског истраживања као метода поучавања и учења.
Специфични циљевиПовећање осетљивости за идивидуалне разлике у мишљењу и учењу код ученика. Оснаживање да поучавају на рефлексиван и самокоригујући начин, и да у том смислу буду модели својим ученицима; организовање часова на којима ученици истражују, постављају питања, размишљају о току и резултатима свог рада у атмосфери међусобног поверења, поштовања и сарадње; подстицање и неговање самосталног мишљења ученика већ на најмлађем школском узрасту. Поучавање ученика за примену стечених знања и вештина у другим наставним предметима и ситуацијама свакодневног живота.
Теме програмаШта је филозофија с децом; Прво филозофско истраживање; Елементи и структура филозофског истраживања; Друго филозофско истраживање; „Заједница истраживачаˮ; Сазнајно подстицајна питања; Вежба за размишљање „Стварно-Нестварно“; О којим питањима се може водити дискусија - која су питања филозофска; Треће филозофско истраживање; Улога наставника у програму Филозофија с децом; Улога дијалога у учењу; Варирање стандардне структуре истраживања и избор стимулусa; Методе евалуације/ самоевалуације у филозофском истраживању; Примена програма филозофија с децом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 95 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61