logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

170 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаОсновна школа „Бранислав Нушић“, Заплањска 45, Београд
Особа за контактМаријана Стефановић, nusicbg@gmail.com, 011/285-1295, 064/805-3200
АуториМаријана Стефановић, дипломирани психолог, псхотерапеут, ОШ „Бранислав Нушић“; Боринка Стојиловић, професор разредне наставе, координатор Програма примарне превенције болести зависности у ОШ „Бранислав Нушић“
РеализаториМаријана Стефановић, дипломирани психолог, псхотерапеут, ОШ „Бранислав Нушић“; Боринка Стојиловић, професор разредне наставе, координатор Програма примарне превенције болести зависности у ОШ „Бранислав Нушић“
Општи циљевиНаставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције. Кроз игру и едукативне радионице наставници упућују ученике и родитеље у вештине супротстављања алкохолу, дроги, насиљу, сектама и коцки.
Специфични циљевиСагледавање специфичности зависности младих од алкохола, коцкања, секти и дрога. Спознаја срединских, породичних и личних фактора ризика болести зависности или насиља. Евидентирање ризичних понашања младих . Обука учесника у вештинама - шта чинити у специфичним околностима сусрета са зависношћу младе особе.
Теме програмаАдолесценција; Средински, породични и лични фактори који младе одводе у: алкхолизам, наслиље, секте, коцку и наркоманију; Коцка је бачена - сипптоми патолошког коцкања и како помоћи; Секте - Ловци на младе душе; Насилник, жртва и посматрачи; Пубертет гасе алкохолом - специфичности алкохолизма младих; Наркоманија; Шта чинити
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61