logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

173 Породица у вртлогу дроге и шта чинити - водич за васпитаче Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаБИГЗ ЦЕНТАР ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ, Булевар Војводе Мишића 17/3, Београд
Особа за контактСлободан Граовац, info@bigzcentar.edu.rs, 011/369-1259, 060/857-8819
АуториНедељко Јовић, дипломирани психолог, директор агенције „Агапе 7”, Нови Сад; Маријана Стефановић, дипломирани психотерапеут, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд
РеализаториНедељко Јовић, дипломирани психолог, директор агенције „Агапе 7”, Нови Сад; Маријана Стефановић, дипломирани психотерапеут, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд
Општи циљевиПреузимање одговорне и активне улоге у превенцији злоупотребе психоактивних супстанци и стицање вештина и знања да се планира и спроводи превентивни рад у школи.
Специфични циљевиПрепознавање најучесталијих облика ризичног понашања младих. Упућивање у саветодавни рад са породицама у оквиру којих су идентификовани фактори ризика и поремећаја породичне динамике. Препознавање симптоматологије злоупотребе ПАС. Препознавање злоуотребе стероида. Планирање акције помоћи, подршке и саветодавног рада са младим зависником. Сагледавање узрока рецидива и планирање мера заштите. Оспособљавање наставника, стручних сарадника, директора и родитеља за креирање подстицајне школске средине у којој је могућа имплементација за ту средину специфичних превентивних програма.
Теме програмаАдолесцениција и ризична понашања младих; Типологија ризичних породица - припрема за саветодавни рад са родитељима; Подела психоактивни супстанци, симптоми, последице и шта чинити; Како препознати наркомана и шта чинити; Терапија наркоманије; Примена обука- креирање основних постулата превентивног програма за школу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61