logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

174 Превенција здравља и проблема у понашању Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Светозара Марковића број 85, Београд
Особа за контактГоранка Дамјановић, stefan.decanski@sbb.rs, 011/317-9162, 060/317-9162
Ауторимсц Горанка Дамјановић, наставник Прехрамбене технологије, школа за оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Београд; мр Јелена Илић-Живојиновић, асистент на Медицинском факултету у Београду; Б.сц. Филип Прошић, физиотерапеут, кординатор Удружења за психосоцијалну подршку деци, омладини и инвалидним особама, Београд.
Реализаторимцсц Горанка Дамјановић, наставник Прехрамбене технологије, школа за оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Београд; мр Јелена Илић-Живојиновић, асистент на Медицинском факултету у Београду; Б.сц. Филип Прошић, физиотерапеут, кординатор Удружења за психосоцијалну подршку деци, омладини и инвалидним особама, Београд.
Општи циљевиУсвајање знања о превенцији здравља и проблема понашања; примена корективних вежби у превенцији; развој мотивације као помоћ превенцији; упознавање атипичне деце, приступа и поступака рада са њима.
Специфични циљевиУпознавање фактора важних за превенцију здравља и поремећаја понашања; упознавање личности детета; стварање позитивне и стимулативне атмосфере у школи; превазилажење предрасуда о потреби примене корективно физикалних вежби у васпитно образовној установи; упознавање специфичности рада у наставни и ваннаставним активностима са хиперактивном децом; упознавање специфичности рада у наставним и ваннаставним активностима са децом са проблемима понашања; стицање теоретских и практичних знања о аспекима подршке у раду (избор метода и облика рада, употреба мултимедијалне технологије).
Теме програмаРазговор са учесницима семинара о тешкоћама рада у образовању и васпитању; Здравствено васпитање; Сазнање као процес; Дефицит пажње и проблем понашања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 60 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61