logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

175 Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактЈадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 011/263-3140, 060/332-0241
Ауторидр Мирјана Мићовић, специјалиста педијатар, Дом здравља „Стари град”, Београд; др Владимир Симић, доктор медицине, Граски завод за хитну медицинску помоћ, Београд; Јадранка Спасић, виша медицинска сестра, сарадник за унапређивање превентивно здравствене заштите ПУ „Дечји дани”, Београд
Реализаторидр Мирјана Мићовић, специјалиста педијатар, Дом здравља „Стари град”, Београд; др Владимир Симић, доктор медицине, Граски завод за хитну медицинску помоћ, Београд; Јадранка Спасић, виша медицинска сестра, сарадник за унапређивање превентивно здравствене заштите ПУ „Дечји дани”, Београд
Општи циљевиДа се учесници обуче за пружање прве помоћи приликом евентуалне повреде деце у васпитној групи или разреду до доласка екипе хитне медициске помоћи.
Специфични циљевиОбучити учеснике за пружање прве помоћи приликом повреде главе и вратног дела кичне; обучити учеснике за пружање прве помоћи приликом повреде екстремитета; обучити учеснике за пружање прве помоћи код епилептичних напада или фебрилних конвулзија; обучити учеснике мануелним вештинама имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде.
Теме програмаПојам епилепсија и фебрилне конвулзије; Креирање безбедне животне средине и понашања; Стање епилепсије и фибрилне конвулзије; Практичне вежбе пружања прве помоћи при епи нападу; Провера наученог - демонстарција клиничких вештина
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена66 000.00 динара без трошкова преноћишта.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61