logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

176 Пројектна настава као метод превенције ризичних понашања код младих (на примеру наркоманије) Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за превенцију наркоманије, Лединачка 1, Београд
Особа за контактНенад Стевановић, cpnzvezdara@gmail.com, 011/675-2847, 065/820-2722
АуториНенад Стевановић, дипломирани специјални педагог, директор Центра за превенцију наркоманије, Београд; Прим. др Гордана Трипковић, специјалиста педијатрије, Дом здравља „Стари град”, Београд; Александар Кузмановић, стручни сарадник – психолог, ЕПШ „Милутин Миланковић”, Београд; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, ОШ „Владислав Рибникар”, Београд
РеализаториНенад Стевановић, дипломирани специјални педагог, директор Центра за превенцију наркоманије, Београд; Прим. др Гордана Трипковић, специјалиста педијатрије, Дом здравља „Стари град", Београд; Александар Кузмановић, стручни сарадник – психолог, ЕПШ „Милутин Миланковић“, Београд; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, ОШ „Владислав Рибникар“, Београд
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника да примењују метод пројектне наставе у циљу превенције ризичних облика понашања младих (на примеру проблема наркоманије).
Специфични циљевиУпознавање са предностима примене пројектне наставе као метода превенције ризичних облика понашања младих. Упознавање са планирањем и реализацијом пројектне наставе. Оспособљавање наставника за самосталну примену пројектне наставе као методе превенције ризичних понашања младих. Упознавање са значајем подстицања развоја критичког мишљења за превенцију. Упознавање са могућностима превентивног рада у школи (на примеру проблема наркоманије). Освешћивање одговорности свих запослених у школи за превенцију ризичних понашања младих.
Теме програмаПревенција ризичних понашања код младих; Пројектна настава; Разлози за коришћење пројектне наставе у превентивном раду; Злоупотреба ПАС и превентивне активности у школи; Пројектна настава као метод превенције (на примеру проблема наркоманије); Пројектна настава као метод превенције ризичних понашања код младих
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена је 2 500 динара. Укупна цена за групу од 30 полазника је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61