logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

177 Трипут ура! За здравље у школи - унапређење менталног здравља младих јачањем саморегулације осећања и понашања Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за производњу знања и вештина, Булевар Јована Дучића 25, Нови Сад
Особа за контактСветлана Гурјанов Ташин, office@cpzv.org, 063/535-240, 063/535-240
Ауторидр Мирјана Беара, доцент на Студијском програму за психологију, Државног универзитета у Новом Пазару; Светлана Гурјанов Ташин, наставник грађанског васпитања, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад; Татјана Лазор Обрадовић, саветница за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту; Ивана Копривица, саветница за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту Нови Сад
РеализаториСветлана Гурјанов Ташин, наставник грађанског васпитања, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад; Маријана Смиљанић, школски педагог, Техничка школа „Милева Марић Ајнштан“, Нови Сад; Биљана Летић, наставник психологије и грађанског васпитања, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Љиљана Пижурица, школски педагог, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Ивановић, професор социологије, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Шобот, професор математике, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад; Бојана Пејовић Ракетић, наставник стручних предмета, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад; Бојана Лукић, дипломирани педагог, незапослена; Корана Милекић, школски педагог/наставник грађанског васпитања, Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Нови Сад
Општи циљевиРазвијање школе као места за здраво окружење за учење, живот и рад. Унапредити ментално здравље и развијати вештине превладавања стреса младих у средњим школама.
Специфични циљевиУнапређивање оптимистичког атрибуционог стила (учење оптимизма) у ситуацијама важним за младе и јачање оптимистичких стратегија превладавања свакодневних извора стреса. Сензибилизација младих за препознавање вредности, циљева и поступака који их воде у правцу доживљаја среће. Унапређивање разумевања здраве комуникације код младих. Разматрање и допринос превенцији зависности од Интернета и друштвених мрежа.
Теме програмаЗашто превентивне радионице; Како тумачим себе, друге и свет око себе; Више оптимизма, мање песимизма; Животни циљеви и срећа; Здрава комуникација; Млади и здравље
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 61 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61