logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

179 Болести зависности - препознавање, реаговање и превенција - оно што наставници треба да знају Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, Лештане, Београд
Особа за контактМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-0932, 064/135-7278
Ауторимр Стевица Борковић, социјални радник - породични саветник, Центар за адолесценцију и адикције, Београд; Гордана Петровић, специјалиста за социотерапију и социјалну рехабилитацију, ПУ „Бошко Буха“ Београд
Реализаторимр Стевица Борковић, социјални радник - породични саветник, Центар за адолесценцију и адикције, Београд; Гордана Петровић, специјалиста за социотерапију и социјалну рехабилитацију, ПУ „Бошко Буха“ Београд
Општи циљевиЕдукација и обука полазника о болестима зависности, могућностима раног препознавања и адекватним начинима реаговања и превенције.
Специфични циљевиУнапређивање сазнања из области болести зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности. По реализацији обуке полазници треба да у својој средини иницирају формирање Тима за подстицање здравих стилова живота, осмисле и реализују активности.
Теме програмаОсновне карактеристике болести зависности; Заблуде о болестима зависности; Фактори болести зависности, рано откривање омладине која узима психоактивне супстанце; Ризичне породице, начин реаговања у тим ситуацијама; Превенција болести зависности; Законска регулатива и законитост реаговања наставног и стручног особља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 65 000 динара у нето износу, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61