logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

18 Oдељењски старешина у савременој школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториМилка Павловић, дипломирани психолог; Славица Симић, дипломирани психолог; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог; Севда Рамовић, професор педагогије
РеализаториМилка Павловић, дипломирани психолог; Славица Симић, дипломирани психолог; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог; Севда Рамовић, професор педагогије
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.
Специфични циљевиПознавање подручја рада и улога одељењског старешине. Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и колегама (наставно и ненаставно особље) и локалном средином. Препознавање и употреба индикатора за вредновање и самовредновање рада одељењског старешине. Примена сазнања кроз практичан рад у изабраном подручју проблема.
Теме програмаПодручја рада ОС; Улоге ОС; Узрасне карактеристике ученика; Подручја и типови рада ОС са ученицима – формирање ОЗ; Саветодавни рад и решавање проблема са ученицима; Утицај одељењског старешине на однос ученика према школи; Значај сарадње ОС са школским колективом; Идентификовање добре и лоше сарадње са члановима колектива; Стратегија за превазилажење лоше сарадње; Предуслови за успешну сарадњу ОС са родитељима; Сарадња са различитим типовима родитељаи укључивање родитеља у решавање проблема; Самовредновање и вредновање рада ОС; Договор о самосталном праду у изабраном подручју проблема
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада за два предавача за сваки дан 10.000,00 динара плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61