logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

180 ECDL on-line обука наставника за Модул 3: Обрада текста у програму МS Word 2010 Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаЈединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Змај Јовина 4, Београд
Особа за контактБојана Минић, jisa@jisa.rs, 011/262-0374, 063/831-9160
АуториВладан Стевановић, дипл. инж. електротехнике, ЕЦДЛ национални координатор, ЈИСА, Београд
РеализаториВладан Стевановић, дипл. инж. електротехнике, ЕЦДЛ национални координатор, ЈИСА, Београд; др Лазар Стошић, професор струковних студија, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац; Драган Илић, дипл. инж. електротехнике, наставник рачунарства и информатике, Гимназија „Стеван Сремац”, Ниш; Јасна Ристић, дипл. инж. електротехнике, наставник електротехничке групе предмета, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд; Бранко Родић, дипломирани психолог, психолог у ОШ „Јован Поповић”, Нови Сад; Јован Алексић, дипл. физичар мастер, докторанд, Математички факултет, Београд
Општи циљевиПодизање компетенција наставника за примену ИКТ у планирању, реализацији и иновирању наставе по ЕУ стандардима информатичке писмености. Обука за рад са апликацијом за обраду текста Word 2010. Боље искоришћење ресурса рачунарских кабинета.
Специфични циљевиКреирање и писање докумената, писама и других текстова у апликацији за обраду текста Word 2010. Управљање и чување докумената у различитим облицима (форматима). Коришћење уграђених опција помоћи. Обликовање (форматирање) документа. Уметање табела, слика и цртежа у документе. Слање докумената у облику циркуларног писма. Подешавање странице документа и кориговање правописа. Штампање документа.
Теме програмаУводни часови са модератором, онлајн АТС систем; Word 2010, подешавања; Израда документа; Форматирање текста; Форматирање параграфа или пасуса; Стилови; Табеле; Графички објекти; Циркуларна писма; Припрема излаза; Штампање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. плус ПДВ, односно 2.000 дин. појединачно.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61