logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

184 Flash анимације 1 Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаОбразовно - методички центар "Катедра", Змај Јовина 12, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивилд Жежељ, omckatedra@gmail.com, 062/288-222
АуториРадосављевић Витомир, дипл. инж., сарадник, Висока ИЦТ школа, Београд
РеализаториРадосављевић Витомир, дипл. инж., сарадник, Висока ИЦТ школа, Београд; Славица Штрбац, предавач, Висока ИЦТ школа, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је савладавање техника и вештина дигиталне обраде фотографија помоћу софтверског алата „Adobe FlashCS5“.
Специфични циљевиСавладавање радног окружења програма, принципа векторске графике, овладавање алатима програма, принципима израде анимација и упознавање са различитим техникама израде и контроле анимација.
Теме програмаУвод у програм Adobe Flash CS5; Анимације у Flash-у (први део); Анимације у Flash-у (други део); Технике израде анимација у Flash-у
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаПрограм реализује путем интернета и цена је формирана према појединичаном учеснику. Цена по учеснику износи 3 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61