logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

191 Бесплатни интернет алати у наставном процесу Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаЕТШ „Никола Тесла", Александра Медведева 18, Ниш, Црвени Крст
Особа за контактВиолета Димић, etstesla@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-8168
АуториМилена Крстић, наставник програмирања, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунара, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш; Никола Лилић, наставник програмирања, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш
РеализаториМилена Крстић, наставник програмирања, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунара, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш; Никола Лилић, наставник програмирања, ЕТШ „Никола Тесла” Ниш
Општи циљевиПодизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија. Креирање квалитетних аудио-визуелних наставних материјала.
Специфични циљевиПодстицање наставника на коришћење ИКТ алата при изради наставних материјала и тиме интензивирање конструктивне комуникације и сарадње у свим правцима: наставник-наставник, наставник-ученик и ученик-ученик. Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а. Стицање знања довољних за самосталну изаду личне, али и интернет презентације школе. Развијена отвореност према процесу сталног учења и усавршавања.
Теме програмаУвод - web 2.0 алати; Cloud системи; Креирање wiki сајта; Online алати за израду мултимедијалних наставних материјала; Израда сајта на wordpress-у; Online упитници и анкете
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиДа
Цена1 800 дин по учеснику. Цена програма укључује накнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организација завршног сусрета.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61