logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

194 Електронски системи учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаСредња техничка школа, Трг Цара Лазара 4, Сомбор
Особа за контактИмре Герштмајер, info@tehnickaso.edu.rs, 025/432-240, 062/522-468
АуториИмре Герштмајер, наставник електро групе предмета, Средња техничка школа, Сомбор; Шандор Кеваго, наставник електро групе предмета, Средња техничка школа, Сомбор; Чаба Диоши, професор рачунарства и информатике, Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
РеализаториИмре Герштмајер, наставник електро групе предмета, Средња техничка школа, Сомбор; Шандор Кеваго, наставник електро групе предмета, Средња техничка школа, Сомбор; Чаба Диоши, професор рачунарства и информатике, Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
Општи циљевиОбучити полазнике за коришћење ЛМС платформе за креирање сопственог курса. Постављање наставног материјала, креирање тест питања за свој предмет и реализација теста од постојећих питања. Анализа активности ученика.
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о технологијама за коришћење ЛМС платформе, који обухвата постављање наставног материјала и мултимедијалног садржаја, креирања тестова и тестирање ученика електронским путем. Развијање способности коришћења више програмских алата за израду наставног садржаја, тестова и питања за њих. Учесници семинара треба да отворе сопствени курс на ЛМС платформи, поставе сопствене наставне материјале и креирају тест са што више различитих типова питања и програмских алата.
Теме програмаЛМС платформа; Тестови
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 15 учесника је 45 000 динара (по учеснику 3 000 динара).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61