logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

198 Закорачите у Linux свет Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
АуториСлободан Чабаркапа, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротенике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
РеализаториСлободан Чабаркапа, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротенике и рачунарства – специјалиста, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника да самостално користе, прилагођавају и оптимизују бесплатни оперативни систем Linux и пратеће апликације у школским условима.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење бесплатног оперативог система Linux у циљу унапређења и смањења трошкова одржавања наставе. Подршка у процесу континуираног усавршавања. Прилагођавање оперативног система специфичним потребама наставе. Подстицање наставника за употребу одређених бесплатних програмских пакета у оквиру Linux оперативног система. Подстицање наставника за употребу савремених информационих и комуникационих технологија.
Теме програмаОснови појмови Linux оперативног система; Упознавање са окружењем; Рад у систему датотека; Приступ интернету и електронска пошта; Додавање /инсталација софтверских пакета; Рад са програмом за обраду текста из пакета Libre Office; Рад са програмом за израду презентација из пакета Libre Office
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 2 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 20 планираних учесника, цена за целу групу би била 50 000 дин.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61