logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

199 Зароните у дубине Интернет комуникација Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београд; др Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; др Ненад Којић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиПрограм има за циљ стицање знања о принципима комуникација на Интернету. Посебна пажња посвећује се оспособљавању за креативну примену стечених знања у пракси.
Специфични циљевиСтицање теоријског и практичног знања о моделима комуникације у рачунарским мрежама. Објашњени су принципи IP адресирања, ефикасног коришћења расположивог адресног простора и преноса података у мрежи уз практичну проверу. Затим је дат преглед TCP, UDP протокола и Етернет технологија.
Теме програмаIP адресирање: IPv4; IP адресирање: IPv6; Подeла мрежа у подмреже; Рутирање у рачунарској мрежи; TCP протокол; UDP протокол; Етернет
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
Цена2 000 динара по полазнику.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61