logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

2 Медијска и информациона писменост у школској библиотеци Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
Ауторипроф. др Александра Вранеш, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду, декан; Драгана Грујић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Гордана Ђоковић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Тамара Вученовић, новинар у РТС; Емилија Радибратовић, новинар у ТВ Студио Б
Реализаторипроф. др Александра Вранеш, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду, декан; Драгана Грујић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Гордана Ђоковић, асистент, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за библиотекарство и информатику; Тамара Вученовић, новинар у РТС-у; Емилија Радибратовић, новинар у ТВ Студио Б
Општи циљевиОпшти циљ програма семинара Медијска и информациона писменост у школској библиотеци је развијање медијске писмености и односа са медијима који су основа за презентацију, промоцију и развој библиотечке делатности у дигиталном добу.
Специфични циљевиСпецифичност оваквог вида усавршавања је допринос промовисању и представљању потенцијала и достигнућа библиотечке струке. Медијска писменост и култура су полазна основа за представљање и промовисање библиотечке делатности у медијима. Увођење медијске културе и писмености у све нивое образовања императив је утврђен и Унесковом декларацијом из 1982. године. За тим такође постоји и друштвена потреба проистекла из убрзаног технолошког и информационог развоја. Садржај овог програма обезбедио би основе за развој медијске писмености и адекватне односе са медијима, као и употребу нових технологија, са циљем презентације библиотечке делатности и достигнућа стручној и широј јавности.
Теме програмаПредавања о основама медијске писмености, теоријским оквирима анализе медија и њиховог друштвеног утицаја; Практична анализа медијских садржаја (из области библиотекарства), домаћих и иностраних медија; Радионице са практичним основама употребе медија у презентационе, промотивне и истраживачке сврхе, кроз припрему краткорочне медијске кампање или припрему јавних медијских наступа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 8 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61