logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

20 Активизам деце и младих у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 9
ИнституцијаУжички центар за права детета, Димитрија Туцовића 60, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031/510-180, 064/121-9997
АуториАлександра Јовановић Ђукић, стручни сарадник – психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице; мр Јелена Жунић-Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице
РеализаториАлександра Јовановић Ђукић, стручни сарадник – психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице
Општи циљевиЕдукација, подстицање и оснаживање наставника да препознају, иницирају, подрже и координишу разне облике активизма деце и младих у школи, кроз познавање циљева, начина и техника, као и могућих видова и садржаја активизма/партиципације деце и младих.
Специфични циљевиУпознавање са појмом, видовима и нивоима партиципације ученика, као и областима у којима је могућа у школи. Подстицање наставника на инцирање и неговање партиципације ученика у школи. Упознавање са законским и општим основама, циљевима и активностима ученичког парламента; подстицање наставника на сарадњу и помоћ парламенту. Едукација у области тимског рада, волонтирања, вршњачке едукације. Развијање комуникацијских вештина потребних за спровођење и преношење знања и вештина ученицима у овим областима. Едукација из области планирања и реализације акција. Формирање става код наставника о важности превенције и борбе против насиља, дискриминације и кршења права детета. Развијање знања и вештина за рад са децом и младима у овим областима.
Теме програмаПартиципација ученика у процесу доношења одлука у школи; Партиципација ученика II - области партиципације; Ученички парламент, формалне и неформалне организације ученика; Активизам младих у превенцији насиља, дискриминације и кршења права детета; Ученици и тимски рад; Вршњачка едукација; Волонтирање/волонтери у школи и локалној заједници; Организовање и планирање акција
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља x 2 дана x 8 500 динара) укупно 34 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61