logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

202 Имплементација web апликације за педагошку евиденцију наставника Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа „Ослободиоци Београда”, Београд
Реализаторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротхенике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиПрофесионална подршка наставнику за коришћење бесплатне самосталне апликације за педагошку евиденцију и праћење активности ученика у наставном процесу. Ова апликација развијена је од стране аутора курса.
Специфични циљевиПодстицање полазника на употребу web оријентисаних апликација у циљу рационализације обавезних активности наставника и побољшању комуникације ученика и родитеља.
Теме програмаКомуникација на Интернету; Преузимање и хостинг апликације; Прилагођавање апликације потребама наставника; Рад са подацима у бази података; Упознавање са могућностима апликације и креирање извештаја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 1 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 25 планираних учесника, цена за целу групу би била 37 500 дин.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61