logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

204 Магија web програмирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.
Општи циљевиПрофесионална обука наставника за практичну примену PHP-a и MySql-a у креирању web апликације за педагошку евиденцију наставника.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за самосталну имплементацију актуелних web програмских језика (HTML, CSS i PHP) са подршком базе података MySql у циљу креирања wеб апликације за педагошку евиденцију наставника.
Теме програмаОснове Интернета; HTML и CSS; PHP; MySql; Админ панел; Израда корисничких функционалности; Израда напредних функционалности и извештаји
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 2 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 25 планираних учесника, цена за целу групу би била 62 500 дин.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61