logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

205 Методичка обрада објектно орјентисаног програмирања кроз програмски језик C++ Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Технички Факултет „Михајло Пупин”, Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
Особа за контактБранко Маркоски, dekanat@tfzr.uns.ac.rs, 023/550-515, 063/773-8787
Ауторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину
Реализаторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину
Општи циљевиОспособљавање наставника за писање програма у програмском језику C++ следећи принципе објектно оријентисаног програмирања.
Специфични циљевиУпознати наставнике са тематиком курса и утврдити почетне нивое знања; упознавање наставника са програмом CodeBlocks; упознавање наставника са свим кључним и најкоришћенијим особинама програма CodeBlocks; упознати наставнике са програмским језиком C++; оспособити наставнике за самостално писање програма у програмском језику C++ следећи принципе објектно оријентисаног програмирања; подстицање креативности наставника са циљем развијања конструктивних приступа приликом писања програма.
Теме програмаОснове објектно оријентисаног програмирања; Структура објекта; Модификатори приступа; Апстракција и сакривање информација; Класификација оператора; Конструктори у програмском језику C++; Деструктори у програсмком језику C++; Пријатељске (friend) функције; Увод у полиморфизам; Наслеђивање; Вишеструко наслеђивање; Инклузивни полиморфизам у програмском језику C++; Апстрактне методе и класе; Генеричке класе; Писање C++ програма по задатој спефицикацији следећи принципе објектно оријентисаног програмирања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена износи 7 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61