logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

207 Модуларни програм перманентне рачунарске обуке Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаСредња економско-пословна школа Шабац, Карађорђева 14, Шабац
Особа за контактСветлана Лазаревић Петровић, sepsab@open.telekom.rs, 015/348-829, 063/706-9890
АуториДраган Маринчић, професор математике, рачунарства и информатике; др Светлана Лазаревић Петровић, професор високе школе; Снежана Ранђеловић Маринчић, преводилац
Реализаторидр Светлана Лазаревић Петровић, професор високе школе; Снежана Ранђеловић Маринчић, преводилац
Општи циљевиПопуларисање педагошко методичке гране која коришћењем рачунара и Интернета редефинише теорију и праксу наставе и учења.
Специфични циљевиПодизање нивоа оспособљености запослених у образовању за критичку примену ИКТ у формалном и неформалном образовању и унапређивању комуникације у складу са новим трендовима и примену одговарајућих и доступних технологија у образовању.
Теме програмаКомуникација; Алати; Администрација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена192 000 динара (6400 динара бруто по полазнику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61