logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

208 Мултимедија и CMS у функцији наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаУниверзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, Врњачка Бања
Особа за контактМилош Маринковић, hitvb@kg.ac.rs, 034/205-627, 062/342-193
Ауторидр Данко Милашиновић, доцент за ужу научну област информатика, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи; Милош Маринковић, асистент за ужу научну област информатика, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Реализаторидр Данко Милашиновић, доцент за ужу научну област информатика, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи; Милош Маринковић, асистент за ужу научну област информатика, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи; Бојан Бучукар, наставник рачунарства и информатике, Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања; Веселин Грчкарац, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања
Општи циљевиОбука наставника за коришћење софтверских алата за израду мултимедијалних наставних садржаја, дистрибуцију наставних материјала и управљање наставним материјалом на школском сајту.
Специфични циљевиПрограм је намењен свим наставницима и има за циљ да на конкретном примеру покаже како се неки од модерних софтверских алата, једноставних за разумевање и употребу, могу користити за креирање и дистрибуцију наставног материјала у форми која представља стимулативније окружење за самостално учење и истраживање, и на тај начин: обогати информатичка знања наставника, подстакне наставнике на иновативни приступ креирању наставног садржаја; оспособи наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом.
Теме програмаПрограм за ираду презентација (МS Office Power Point); Video scaffolding - Cam Studio и Windows Movie Maker; Интернет сервиси у функцији наставе; Content Management System (Joomla) са аспекта корисника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 20-25 полазника је 50 000 динара. Цена по полазнику за групе које броје мање од 20 полазника је 2500 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61