logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

209 На позорници рачунарских мрежа Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторимр Миланко Краговић, предавач, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милан Павловић, дипломирани инжењер електротехнике, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Марија Зајегановић, предавач, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиСтицање основних знања о принципима рада мрежних уређаја у рачунарским мрежама и основним могућностима повећања нивоа безбедности мреже.
Специфични циљевиСтицање теоријског и практичног знања о раду мрежних уређаја који обезбеђују функционисање рачунарских мрежа: рутер, switch, access point. Разликовање функција и могућности поменутих уређаја. Повезивање рачунарске мреже и избор уређаја зависно од потреба и карактеристика мреже. Идентификација слабости појединих уређаја по питању безбедности, односно заштите рачунарске мреже од приступа неовашћених лица и имплементација безбедности.
Теме програмаРутер; Свич; Бежични уређаји у рачунарској мрежи; Каблови и повезивање локалне рачунарске мреже; Удаљени приступ; Безбедност у рачунарској мрежи - firewall, свич; Безбедност у рачунарској мрежи - рутер, access point; Реализација завршног теста
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
Цена2 000 динара по полазнику.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61