logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

21 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
АуториМирјана Трифуновић Паул, психолог, ОШ „Исидора Секулић”, Панчево, СОС телефон Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Васа Живковић”, Панчево
РеализаториМирјана Трифуновић Паул, психолог, ОШ „Исидора Секулић”, Панчево, СОС телефон Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Васа Живковић”, Панчево
Општи циљевиПовећање осетљивости за рад са ученицима који имају васпитних проблема. Стицање знања и вештина конструктивног дисциплиновања ученика на часу и у школи. Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе.
Специфични циљевиПовећање компетенција за појачан васпитни рад са учеником и одељењем - управљање одељењем. Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака и креативних начина позитивног дисциплиновања у складу са важећим прописима. Стицање знања и вештина за изградњу партнерских односа са родитељима. Информисање и разумевање практичних импликација законске регулативе. Унапређивање знања и вештина за креирање и реализацију индивидуалних васпитних планова.
Теме програмаНасиље; Управљање понашањем ученика у одељењу и у школи; Рад са родитељима; Евидентирање насиља; Програми моделовања понашања уз помоћ награда; Индивидуални васпитни план
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 65 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61