logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

211 Попуњавање и штампање педагошке документације помоћу рачунара Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаОбразовно - методички центар „Катедра", Змај Јовина 12, Нови Сад, Нови Сад
Особа за контактВишња Исидора Дивилд Жежељ, omckatedra@gmail.com, 062/288-222, 062/288-222
АуториЖолт Коња, наставник, ЕТШ „Михајло Пупинˮ, Нови Сад; Горан Станојевић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд
РеализаториЖолт Коња, наставник, ЕТШ „Михајло Пупинˮ, Нови Сад; Горан Станојевић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиПодизање информатичких компетенција наставника у вођењу педагошке документације применом нових технологија и сервиса на Интернету.
Специфични циљевиОвај програм осмишљен је са циљем да се: подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; оспособе наставници за израду електронске педагошке документације у онлајн окружењу; практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у виртуелном окружењу; практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем Интернета применом Google сервиса као и за удаљено штампање докумената; практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем Интернета коришћењем Microsoft SkyDrive сервиса.
Теме програмаЕлементи педагошке документације; Могућности примене информационо комуникационих технологија у вођењу педагошке документације; Онлајн сервиси за вођење педагошке документације ; Израда, објава, подела и штампа елетронске педагошке документације; Колаборативни рад на педагошкој документацији
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна бруто цена реализације једнодневног семинара за групу до 30 полазника је 45 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61