logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

213 Примена рачунарских алата у компјутерски подржаној настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Лоле Рибара 29, Косовска Митровица
Особа за контактСтефан Панић, pmfkm@pr.ac.rs, 066/800-6423, 063/470-649
Ауторидр Стефан Панић, доцент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; др Негован Стаменковић, доцент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; Милена Петровић, асистент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за математику; Данијел Ђошић, асистент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; др Јовица Ранђеловић, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару
Реализаторидр Негован Стаменковић, доцент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; др Стефан Панић, доцент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; Милена Петровић, асистент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за математику; Данијел Ђошић, асистент, Природно-математички факултет Косовска Митровица, Одсек за информатику; др Јовица Ранђеловић, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару
Општи циљевиЦиљ овог програма је оспособљавање наставника у школама да применом рачунарских алата и компјутерски подржане наставе додатно приближе ученицима наставне садржаје.
Специфични циљевиУпознати опште карактеристике и специфичности рада у програмским пакетима Matlab, Mathematica и Origin Lab.
Теме програмаФормати за приказивање нумеричких података; Математичке функције; Симболичка математика; Манипулације са улазним и излазним листама података; Графички приказ података и функција; Израда сценарија за час где се примењују рачунарски алата у компјутерски подржаној настави
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКотизација за тродневни семинар у бруто износу је 5 400 дин по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61