logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

216 Савремене рачунарске мреже Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, Београд
Особа за контактТања Петричевић, office@singidunum.ac.rs, 011/309-4041, 065/808-3232
Ауторипроф. др Младен Веиновић, Универзитет Сингидунум; доц. др Александар Јевремовић, Универзитет Сингидунум; доц. др Марко Шарац, Универзитет Сингидунум
Реализаторипроф. др Младен Веиновић, Универзитет Сингидунум; доц. др Александар Јевремовић, Универзитет Сингидунум; доц. др Марко Шарац, Универзитета Сингидунум; Душан Стаменковић, мастер, Универзитет Сингидунум; Милош Марковић, дипл. инж., Универзитет Сингидунум
Општи циљевиПрограм има за циљ едукацију наставног особља у средњим школама у области рачунарских мрежа и њихове примене у образовном процесу. Општи циљ је повезивање теорије и праксе и подстицање на самосталан практичан рад.
Специфични циљевиСтицање теоријских и практичних знања у области рачунарских мрежа која се односе на познавање стандарда и мрежних протокола, Интернета, Wеb сервиса. Упознавање са савременим приступима и алатима за симулацију, едукацију и евалуацију.
Теме програмаТеоријске основе савремених рачунарских мрежа; Системи за адресовање у рачунарским мрежама;Интернет и Веb сервис; Примена рачунарских мрежа у едукацији; Рад са симулатором рачунарских мрежа; Системи за управљање учењем путем Интернета; Електронско тестирање
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 динара за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61