logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

219 Унапређење наставе кроз израду wеб портфолија наставника и предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Радица Којић, дипломирани географ, Основна школа „Ослободиоци Београда”, Београд.
Реализаторидр Ненад Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Марко М. Спасојевић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; Милена Весић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства – специјалиста, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника да самостално креирају, модификују и унапређују лични wеb портфолио, користећи бесплатни и софистицирани, алат Drupal.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење бесплатног CMS алата Drupal у циљу креирања wеb портфолија наставника и предмета. Повећање доступности наставних материјала ученицима. Подршка интерактиве комуникације између наставника и ученика у облику форума. Подршка у процесу квалитетног презентовања знања, вештина и компетенција наставника. Подршка у процесу континуираног усавршавања. Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија.
Теме програмаDrupal CMS систем; Инсталација Drupal-a; Изглед и структура портфолија; Креирање страница и садржаја; Рад са подацима и уграђеним функционалностима; Реализација портфолија наставника - Пројекат 1; Реализација портфолија предмета - Пројекат 2
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаПланирана цена курса је 2 500 динара по полазнику. У случају да је пријављено 25 планираних учесника, цена за целу групу би била 62 500 дин.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61