logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

222 Управљање моделима Ардуин-а и Распбери Пеј-а на часу информатике и техничког образовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
Ауторидипл. проф. инж. Габор Кереши, редовни професор у Гимназији за талентоване ученике „Бољаи”, Сента, професор информатике, програмирања и програмских језика, Сента; мсц Ватаи Емил, ванредни професор у Гимназији за талентоване ученике „Бољаи”, Сента, професор напредне технике програмирања; проф. технике и информатике, Чањи Пал, наставник технике у ОШ „Ј.Ј. Змај“, Кањижа
Реализаторидипл. проф. инж. Габор Кереши, редовни професор у Гимназији за талентоване ученике „Бољаи”, Сента, професор информатике, програмирања и програмских језика, Сента; мсц Ватаи Емил, ванредни професор у Гимназији за талентоване ученике „Бољаи”, Сента, професор напредне технике програмирања; проф. технике и информатике, Чањи Пал, наставник технике у ОШ „Ј.Ј. Змај“, Кањижа
Општи циљевиУпознавање наставника информатике и технике са модерним уређајима распбери пај-а и ардуина као ефективним наставним средствима у склопу интерфејс технологије и роботике.
Специфични циљевиОбука наставника за коришћење интернет страница и модела Ардуина, Фритзинга и Бордерлес Електроникса, опреме БЕ Макер Кит-а. Јачање компетенција за коришћење истраживачке методе у образовном раду.
Теме програмаРад са Бордерлесс Електроник (БЕ) и Распбери Пај уређајима
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61