logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

223 Школа будућности – Е-алати у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаКарловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци
Особа за контактБранка Ранисављевић, karlgimnazija@yahoo.com, 021/651-3714, 064/161-5956
АуториБранка Ранисављевић, професор математике и информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Љиљана Малетин Војводић, професор књижевности, Карловачка гимназија, Сремски Карловци
РеализаториБранка Ранисављевић, професор математике и информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Љиљана Малетин Војводић, професор књижевности, Карловачка гимназија, Сремски Карловци
Општи циљевиОспособљаваље наставника основних и средњих школа за усвајање и примену информатичких знања у вези са осавремењавањем и креативним оплемењивањем класичне наставе. Подстицање критичког мишљења и интеракције са ученицима. Упознавање са инф. алатима.
Специфични циљевиУсвајање и примена знања у вези са креирањем онлајн часописа, стрипа, анимације, блога, презентације и постављање завршног рада. Омогућавање индивидуалне и групне наставе као и наставе ван класичне учионице. Подстицање мотивације код ученика. Наставник треба да примењује информационе-комуникационе технологије у процесу наставе коришћењем е-алата затим да усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању, разуме значај целоживотног учења континуирано се професионално усавршује, иновира и унапређује свој рад.
Теме програмаЕлектронска књига - програм Joomag; Виртуелна библитека-програм Koobits; Израда стрипа - програм Bitstrips; Израда анимацијског видеа - програм Go Аnimate; Израда блога - програм Edublogs; Израда презентације - програм Prezi; Стављање презентације на Интернет -програм Slideshare; Израда завршног рада и завршног теста
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
Цена3 000 динара котизација за курс по учеснику.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61