logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

225 Електронске комуникације у унапређењу наставе - m-learning Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Савић, ana.savic@ict.edu.rs, 329-0650, 064/832-8926
Ауторидр Ана Савић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Никола Славковић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Реализаторидр Ана Савић, професор стуковних студија, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; мр Никола Славковић, предавач, Висока школа стуковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника да самостално креирају наставне активности базиране на актуелним електронским комуникацијама за унапређење рада наставника и предмета.
Специфични циљевиОспособљавање наставника да самостално креирају наставне активности базиране на Android апликацијама, м-learningu, као и увођењу социјалних мрежа за унапређење рада наставника и предмета. Подршка у процесу континуираног усавршавања; Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија.
Теме програмаAndroid апликације; Мобилни интернет у образовању; Употреба мобилних уређаја у настави; М-learning; Коришћење социјалних медија за онлајн активацију ученика; Facebook у наставном процесу; Реализација m-learning процеса активацијом у социјалним мрежама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
Цена2 000 динара, по кориснику. За групу од 25 корисника, укупна цена би била 50 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61