logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

226 ИКТ у реализацији програма професионалне оријентације Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
АуториАјсела Хаџиахметовић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Селаковац”, Нови Пазар; Владан Сеизовић, просветни саветник, Школска управа, Краљево
РеализаториАјсела Хаџиахметовић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Селаковац”, Нови Пазар; Едина Хамзић, наставник српског језика, ОШ „Селаковац”, Нови Пазар; Ремзо Дестовић, наставник математике, ОШ „Ј. Јовановић-Змај”, Школа за дизајн коже и текстила, Нови Пазар; Мила Радомировић, наставник српског језика, ОШ „Селаковац”, Нови Пазар
Општи циљевиОснаживање компетенција наставника за реализацију и промоцију програма професионалне оријентације у школи помоћу ИКТ.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за промовисање програма ПО помоћу ИКТ. Оснаживање компетенција наставника у реализацији програма ПО кроз план и програм рада Информатике и рачунарства за 7. и 8.разред и ваннаставних активности из овог наставног предмета. Оспособљавање наставника за креирање модела имплементације ИКТ у програм ПО.
Теме програмаМогућности за успешнију реализацију ПО помоћу ИКТ; Израда презентације за промовисање Професионалне оријентације; Могућности претраживање интернета као валидног извора података у свету запошљавања; Креирање Блога као личног дневника ПО ученика; Израда мапа ума употребом wеб алата за креирање мапа ума; Креирање Фото галерије групе за ПО; Израда профила и визуелне радне биографије(ЦВ) у wеб алатима; Израда плана имплементације ИКТ у програм ПО у конкретној школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупну цену за групу чине нето за два реализатора 40 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61