logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

228 Коришћење интернета-употреба и злоупотреба Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаСаобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262, Земун
Особа за контактВесна Недељковић, direktor@saobteh.edu.rs, 261-5224, 063/107-4772
Ауторимр Весна Недељковић, координатор програма, наставник рачунарства и информатике, Саобраћајно-техничка школа, Земун
Реализаторимр Весна Недељковић, координатор програма, наставник рачунарства и информатике, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Ненад Миланов, наставник рачунарства и информатике, ОШ „Станко Марић”, Угриновци
Општи циљевиВећа примена Интернета у образовању и његова подршка учењу усмерена на ученика. Откривање извора опасности на Интернету и оспособљавање наставника да спроведу едукацију и превентивне програме који имају за циљ повећање сигурности деце на Интернету.
Специфични циљевиУпознавање наставника са основним и напредним техникама и алатима за претрагу на вебу. Проналажење образовних садржаја, њихов одабир и вредновање. Упознавање наставника са предностима примене Wеb алата у образовању. Развијање стратегије деловања у односу на изворе који угрожавају безбедност деце на Интернету.
Теме програмаУлога наставника и ученика у интернет глобалном окружењу; Обука наставника за напредно претраживање интернета; Интернет као информациони ресурс у образовању и подршка учењу; Wеb алати у образовању; Интернет зависност; Сигурност деце на интернету; Оспособљавање наставника за едукацију и спровођење превентивних програма којима је циљ повећање сигурности деце на интернету; Породична заштита на интернету
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 50 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61