logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

23 Да нам школа буде сигурна Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториЈелена Бошковић, дипломирани педагог, стручни сарадник Гимназије „Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, професор психологије, стручни сарадник Гимназије „Свети Сава“ Пожега; Вера Исаиловић, наставник историје, ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље
РеализаториЈелена Бошковић, дипломирани педагог, стручни сарадник Гимназије „Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, професор психологије, стручни сарадник Гимназије „Свети Сава“ Пожега
Општи циљевиУнапређење знања и вештина наставника за препознавање и поступање у ситуацијама насиља, са циљем превентирања тих ситуација и креирања стимулативног окружења. Подизање нивоа свести и повећане осетљивости свих интересних група на насиље.
Специфични циљевиСтицање знања о насиљу (форме, узроци, починилац - жртва, последице, законски оквир). Оспособљавање наставника за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. Развијање вештина за процедуру и поступке за заштиту од насиља. Обучавање наставника о превентивној улози школских правила и позитивне климе унутар школског окружења. Практична обука наставника за планирање, израду и реализацију програма превентивних активбности у спречавању насиља.
Теме програмаФеномен насиља; Законски оквир; Задаци у школи; Школска култура
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61