logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

230 Методичка обрада програма за композитну обраду слика - Adobe Photoshop Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Технички Факултет "Михало Пупин", Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
Особа за контактБранко Маркоски, dekanat@tfzr.uns.ac.rs, 023/550-515, 063/773-8787
Ауторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину
Реализаторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину
Општи циљевиОспособљавање наставника за рад са програмом за композитну обраду слика - Adobe Photoshop и стицање компетентности за примену програма у настави.
Специфични циљевиСтицање знања у области композитне обраде слика - Adobe Photoshop и вештина за методичко обликовање наставе информатичких и сродних стручних предмета у основној и средњој школи, кроз следеће специфичне циљеве: упознавање наставника са тематиком курса и утврђивање почетних нивоа знања; упознавање наставника са програмом Adobe Photoshop; упознавање наставника са свим кључним, најкоришћенијим особинама програма Adobe Photoshop; оспособљавање наставника за самосталан рад са програмом Adobe Photoshop; подстицање креативности наставника са циљем развијања конструктивних приступа током рада са програмом Adobe Photoshop; методичко обликовање наставне теме Adobe Photoshop.
Теме програмаНамена и значај програма Adobe Photoshop; Креирање и подешавање Adobe Photoshop документа; Слојеви - Layers; Рад са селекцијама - алатке геометријске селекције; Рад са селекцијама - алатке слободне селекције; Алатке за одсецање; Алатке за попуњавање селекција бојом и преузимање боја; Алатке за слободно наношење боја и цртање облика - четкице; Aлатке за брисање елемената; Алатке за рад са шаблонима - Pattern Тools; Алатке за Замућивање, Изоштравање и Размазивање делова слике; Алатке за рад са текстом; Алатке за рад са Безијеовим линијама и облицима; Филтери и Маске
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена износи 7 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61