logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

231 Методичка обрада структуираног програмирања кроз програмски језик C Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Технички Факултет „Михало Пупин", Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
Особа за контактБранко Маркоски, dekanat@tfzr.uns.ac.rs, 023/550-515, 063/773-8787
Ауторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину
Реализаторипроф. др. Бранко Маркоски, доцент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; Предраг Пецев, сарадник у настави Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; МСц Здравко Иванковић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; мр Дејан Лацмановић, асистент Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког Факултета „Михајло Пупин”у Зрењанину
Општи циљевиСтицање знања у области у програмском језику С и вештина за методичко обликовање наставе информатичких и сродних стручних предмета у основној и средњој школи у тој области.
Специфични циљевиСтицање знања у области у програмском језику С и вештина за методичко обликовање наставе информатичких и сродних стручних предмета у основној и средњој школи. Упознавање полазника са програмом Code Blocks упознавање полазника са свим кључним, и најкоришћенијим особинама програма Code Blocks. Упознавање полазика са програмским језиком С. Оспособљавање полазнике за самостално писање програма у програмском језику С; подстицање креативности полазника са циљем развијања конструктивних приступа приликом писања програма.
Теме програмаУпознати полазнике са програмом Code Blocks; Упознати полазнике са програмским jезиком C; Алгоритми; Први програм; Променљиве и типови података; Основе структуираног програмирања; Функције; Елементарни улаз и излаз; Гранања у програму; Циклуси у програмирању; Рад са стринговима (низовима карактера); Рад са низовима; Структуре; Рад са фајловима; Показивачи; Листе; Писање C програма по задатој спефицикацији
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена износи 7 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61