logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

233 Мооdle сервис за E-учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за економију и инжењерски менаџмент, Цвећарска 2, Нови Сад
Особа за контактИвана Милошевић, info@fimek.edu.rs, 021/400-484, 063/717-0534
Ауторипроф. др Драган Солеша, декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.
Реализаторипроф. др Драган Илић, редовни професор на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; Ивана Милошевић, асистент на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; Никола Папић, асистент на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; проф. др Драган Солеша, декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.
Општи циљевиУнапређење наставног процеса, комуникације и интеракције између наставника и ученика стварањем виртуелног окружења за учење, као подршку класичном облику наставе помоћу софтверске платформе за електронско учење – Moodle.
Специфични циљевиОспособљавање наставног особља за имплементирање и коришћење Moodle сервиса с циљем проширивања граница традиционалне наставе кроз примену електронских алата у презентовању образовних садржаја и процени стеченог знања ученика. Коришћењем различитих функција које Moodle платформа омогућава (оnline квизови и тестови, форуми, причаонице, анкетe, задаци, радионице, календар, вести и најаве, дневник активности, wiki) постиже се већа мотивисаност ученика за активније учествовање у настави. Коришћењем Moodle сервиса проширују се информатичко-комуникационе способности наставника и ученика, чиме се осавремењује, убрзава и поједностављује процес и начин учења.
Теме програмаАдминистрација мооdla; Упознавање са опцијама које апликација Moodle омогућава; Обука предавача и креатора курса; Инсталација Mооdla; Оживљавање Moodle
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 40 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61