logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

238 Кажимо не електронском насиљу Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаПољопривредно ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац", Краља Петра Првог 64, Свилајнац
Особа за контактСлађана Ђорђевић, djordjevicsladjana@hotmail.com, 035/321-225, 063/815-1602
АуториСлађана Ђорђевић, наставник рачунарства и информатике, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“, Свилајнац
РеализаториСлађана Ђорђевић, наставник рачунарства и информатике, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“, Свилајнац; Александра Павићевић, наставник хемије, Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“, Свилајнац
Општи циљевиУнапређивање знања о облицима и врстама е-насиља на Интернету. Усвајање знања, умећа и вештина о начинима заштите, сузбијања, препознавања, реаговања и пријављивања е-насиља на Интернету чије су жртве али и актери све чешће деца школског узраста.
Специфични циљевиУпознавање са облицима е-насиља. Стицање основних знања о опасностима које са собом носи коришћење Интернет сервиса. Оспособљавање за сузбијање, препознавање, заштиту и реаговање на е-насиље. Унапређивање знања о заштити приватности на друштвеним мрежама. Упознавање са феноменом вршњачког е-насиља, реаговањем, пријављивањем и могућим последицама на развој личности детета. Оспособљавање полазника за реаговање у ситуацији када је сам жртва е-насиља. Упознавање са феноменом Интернет зависности, препознавањем и реаговањем. Упознавање са улогом школе, ученика и родитеља у циљу сузбијања е-насиља. Подстицање на едукацију колега, родитеља и ученика у циљу превенције е-насиља.
Теме програмаШта нам нуде савремене информационе технологије; Електронско насиље на Интернету и његове специфичности; Старосна структура и социјални статус актера и жртве е-насиља; Феномен и замке друштвених мрежа; YouTube као место освете; Када наставник постане е-плен; Вршњачко насиље на Интернету; Сајбер психологија и Интернет зависност; Високотехнолошки криминал; Улога родитеља и школе у спречавању ,откривању , сузбијању и реаговању на електронско насиље над децом; Аустралијски филм „Taggetˮ; Позоришни пројекат Студио центра уз подршку Теленор фондације „Деца на Интернетуˮ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику - 3 500, цена за групу - 105 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61