logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

239 Електронски билтен школе (Newsletter) Компетенцијa: K4
Приоритети: 10
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
Ауторимр Зоран Цветковић, дипл. електроинжењер, водећи пројектант информационих система, редовни члан НУНС, Инфотренд, Београд; доц. др Снежана Поповић, доцент на Рачунарском факултету у Београду
Реализаторимр Зоран Цветковић, дипл. електроинжењер, водећи пројектант информационих система, редовни члан НУНС, Инфотренд, Београд; доц. др Снежана Поповић, доцент на Рачунарском факултету у Београду
Општи циљевиОспособљавање за планирање, издавање и слање електронског билтена школе.
Специфични циљевиШта је електронски билтен? (Општа намена, специфичности и предности електронског билтена, као медијске форме, у односу на традиционалне начине комуникације). Како се електронски билтен школе може искористити за унапређење комуникације са ученицима, родитељима и локалном заједницом за потребе информисања и промовисања наставних и ваннаставних активности школе? (Електронски билтен школе, успешан комуникациони алат, заснован на новостеченим навикама: мобилни телефони, електронска пошта). Како и шта је потребно да бисмо: планирали, успешно увели и издавали електронски билтен школе и мерили учинак издавања електронског билтена школе? (Практично планирање активности припреме и издавања, слања и мерења успеха). Евалуација семинара.
Теме програмаШта је електронски билтен? Како се електронски билтен школе може искористити за унапређење комуникације са ученицима, родитељима и локалном заједницом за потребе информисања и промовисања наставних и ваннаставних активности школе? Како и шта је потребно да бисмо: планирали, успешно увели и издавали електронски билтен школе и мерили учинак издавања електронског билтена школе? Практичан рад: Примена стечених знања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61