logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

24 Да у школи другарство не боли Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
АуториСања З. Живковић, дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине Ниш; мр Лидија Крстић Стојичић, саветник за професионални развој, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
РеализаториСања З. Живковић, дипломирани специјални педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине Ниш; мр Лидија Крстић Стојичић, саветник за професионални развој, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Општи циљевиУнапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама.
Специфични циљевиИнформисање наставника о облицима и карактеристикама насиља, насилника и жртве, факторима ризика, уз указивање на пожељне облике реаговања.
Теме програмаКарактеристике насиља и дефиниција вршњачког насиља; Облици насилног понашања и зашто су нека деца насилна; Ризични фактори у настанку насилног понашања код деце; Учесници у вршњачком насиљу; Последице и распрострањеност вршњачког насиља; Препознавање и превенција вршњачког насиља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61