logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

243 Подршка установама за израду новог и одржавање постојећег Web сајта Компетенцијa: K4
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
Ауторипроф. др Љубодраг Ђорђевић, редовни професор у пензији; Дејан Ђорђевић, професор машинске групе предмета; Мирјана Марковић, професор машинске групе предмета
РеализаториДејан Ђорђевић, професор машинске групе предмета; Мирјана Марковић, професор машинске групе предмета
Општи циљевиУнапређује компетенције наставника за бољу комуникацију и сарадњу са децом, родитељима и заједницом кроз брзи приступ информацијама.
Специфични циљевиОспособљавање за самосталну израду и одржавање сајта школе са ажурним информацијама и трендовима у интернет технологији и едукацији као и повећању компентенција наставника за употребу Интернета и комуникацију и сарадњу са ученицима и родитељима. Употреба Facebook-a и Тwееtеr-а као средства комуникације и едукације између наставника и ђака, родитеља.
Теме програмаЦиљеви и циљна група; Избор назива домена; Регистрација домена; Конфигурисање сервера; Повезивање локалног рачунара са интернет сервером; Начини израде веб сајта школе; Креирање и организовање садржаја сајта; Припрема материјала за усвојене садржаје; Креирање Веб садржаја; Оптимизација; Праћење статистике посета; Рекламирање на другим сајтовима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 20 000 нето за ауторски хонорар, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61