logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

245 Визуелизација у настави математике - напредне технике Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, Београд
Особа за контактБранко Малешевић, dekanat@etf.bg.ac.rs, 011/321-8425, 064/125-2478
Ауторипроф. др Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; др Ивана Јововић, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Бојан Бањац, студент демонстратор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Реализаторипроф. др Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; др Ивана Јововић, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Бојан Бањац, студент демонстратор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Општи циљевиОпшти циљ програма је савладавање напредних техника визуелног представљања математичких садржаја помоћу рачунара.
Специфични циљевиОбука наставника и професора да делове градива који се односе на геометрију, алгебру и анализу представе рачунаром помоћу различитих бесплатних софтвера (GeoGebra, Sage, Microsoft, Mathematics и остали актуелни бесплатни софтвери у периоду реализације). Формирање једноставних и сложених сајтова за дистрибуцију материјала који прате одговарајуће теме.
Теме програмаБесплатан софтвер у настави математике (GeoGebra, Sage, Microsoft, Mathematics и остали актуелни бесплатни софтвери у периоду реализације) - напредне методе коришћења; Формирање едукативних сајтова за дистрибуцију наставних материјала (HTML, CSS, JavaScript…); Коришћење јавно доступних изабраних видео лекција из наставе математике. Методе снимања и постављања видео лекција и аплета на интернет; Обука учесника за рад у TEX-у (програм за обраду математичких формула)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, директор/помоћник директора
Број учесника8
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМаксимално 90 000 дин са урачунатим пдв-ом (појединачна цена за учесника 3 000 дин са пдв-ом).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61