logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

246 Визуелна алгебра, нови методски приступи Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМлади математичар, Олимпијска 1, Врњачка Бања
Особа за контактРадица Каровић, mladimatematicar@gmail.com, 064/800-8671, 064/800-8671
АуториРадица Каровић, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; председник и оснивач удружења „Млади математичар“, Врњачка Бања; Сузана Ивановић, наставник математике, ОШ „Цар Константин“, Ниш, самостални педагошки саветник; Веселин Грчкарац, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; Милош Маринковић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања; студент докторских студија информатике, Природно-математички факултет у Крагујевцу
РеализаториРадица Каровић, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; председник и оснивач удружења „Млади математичар“, Врњачка Бања; Сузана Ивановић, наставник математике, ОШ „Цар Константин“, Ниш, самостални педагошки саветник; Веселин Грчкарац, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; Милош Маринковић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања; студент докторских студија информатике, Природно-математички факултет у Крагујевцу
Општи циљевиЈачати професионални капацитет наставника и мотивисати наставнике да развијају и подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање код ученика коришћењем модела, софтвера и метакогнитивног приступа у решавању алгебарских проблема.
Специфични циљевиПрограм је намењен свим предметним наставницима и има за циљ да на конкретним примерима покаже како се едукативни софтверски алати, као и модели једноставни за разумевање и употребу, могу ефикасно користити у процесу усвајања нових алгебарских појмова. Осим тога, нови методски приступи решавању алгебарских проблема треба да: обогате методичка знања наставника; подстакну наставнике на иновативни приступ развијању аналитичко-логичког промишљања ученика; оспособе наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом.
Теме програмаУочени методски проблеми у изучавању алгебарскух израза; Моделирање - алгебарске плочице: растављање полинома на чиниоце, разлика квадрата, квадрат бинома; Geogebra и алгебарски изрази; Метакогнитивни приступ у решавању задтака из области полинома; Геометријска интерпретација целих алгебарских израза (полинома)а квадрата, квадрат бинома, растављање полинома на чиниоце
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена програма је 70 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61