logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

249 Геометрија у трећем и четвртом разреду основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
Институција„Млади математичар“, Олимпијска 1, Врњачка Бања
Особа за контактРадица Каровић, mladimatematicar@gmail.com, 064/800-8671, 064/800-8671
АуториРадица Каровић, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; председник и оснивач удружења „Млади математичар“, Врњачка Бања; Владан Сеизовић, просветни саветник, Школска управа Краљево; Сузана Ивановић, наставник математике, ОШ „Цар Константин“, Ниш, самостални педагошки саветник; Веселин Грчкарац, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања
РеализаториРадица Каровић, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; председник и оснивач удружења „Млади математичар“, Врњачка Бања; Сузана Ивановић, наставник математике, ОШ „Цар Константин“, Ниш, самостални педагошки саветник; Веселин Грчкарац, наставник математике, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања
Општи циљевиЈачати професионални капацитет учитеља да би задовољили потребу детета за проширивањем његових елементарних знања из геометрије. Системским радом у трећем и четвртом разреду створити основу за овладавање и изучавање геометрије у вишим разредима.
Специфични циљевиОснажити и мотивисати учитеља да развија и подстиче матемаичку креативност, радозналост и интересовање за више нивое знања у односу на ниво који предвиђа програм. Оснажити и мотивисати учитеља да уважавањем индивидуалних разлика развија склоност и спремност деце за учење ове области математике. Оснажити учитеље за сратегије које изграђују практично умеће и навике ученика које су им неопходне за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости које владају у реалној стварности.
Теме програмаОд тачке до фигуре; Забавимо се геометријским фигурама; Метакогнитивни приступ решавању задатака; Решавање проблемских задатака помоћу геометријских фигура; Метакогнитивни приступ решавању задатака; Геометрија као аритметика; Задаци за квиз
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61