logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

251 Круг као савршенство Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна школа „Бранко Радичевић", Победе 72, Габровац
Особа за контактНикола Живковић, bradicevic@bradicevic.edu.rs, 018/453-6180, 064/202-3301
АуториСузана Ивановић, координатор програма, наставник математике, самостални педагошки саветник, ОШ „Цар Константин”, Ниш; Никола Живковић, наставник математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац; Милена Мишић, просветни саветник, ШУ Ниш; Радица Каровић, наставник математике, ОШ „Попински борци”, Врњачка Бања
РеализаториСузана Ивановић, координатор програма, наставник математике, самостални педагошки саветник, ОШ „Цар Константин”, Ниш; Никола Живковић, наставник математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац
Општи циљевиПродубљивање математичких знања и примена у решавању задатака из животне праксе. Подстицање радозналости ученика. Мотивисање учитеља да примењују креативну дидактичко-методичку технологију рада. Обучавање ученика у коришћењу разноврсних извора знања.
Специфични циљевиПрепознавање и уважавање индивидуалних способности, могућности и потреба ученика за учење математике. Стицање знања кроз праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на захтеве образовних стандарда. Стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања. Развијање способности посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. Развијање математичке радозналости. Упознавање са појмом основних равних и просторних геометријских фигура и њихових узајамних односа. Развијање радних навика. Јачање компетенција учитеља у раду са талентованим ученицима. Јачање компетенција учитеља у коришћењу мултимедијалних средстава за презентовање и интерпретирање садржаја математике.
Теме програмаПредстављање и упознавање учесника са циљевима програма; Основни геометријски објекти; Круг као савршенство; Појам кружнице и круга; Однос кружнице и праве; Однос круга и праве; Међусобни положај две кружнице; Међусобни положај два круга; Занимљиви задаци „Не дирајте ми круговеˮ; Венов дијаграм „И ту су круговиˮ; Квиз знања
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена семинара за групу од 30 учесника је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61